Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

 • Strategic Management Consulting

  Jedinečnosť poradenských riešení založených na dlhoročných skúsenostiach a špičkovom know-how dosahujeme inovačným prístupom, vďaka ktorému dokážeme bežné problémy súkromného a verejného sektora vnímať z neobyčajných uhlov pohľadu. Jenewein Group je lídrom v poskytovaní na mieru šitých poradenských riešení v oblasti Strategy Advisory, Management Consulting, EU Consulting a Investment Advisory.
  Viac >>

 • Executive Search & Leadership Consulting

  Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského kapitálu a efektívnosti jednotlivých činností pomáhame súkromnému i verejnému sektoru zlepšovať výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Ako súčasť geograficky najväčšej skupiny spoločností na svete Amrop poskytuje najvyššiu úroveň služieb v oblasti Executive Search, Professional Search, Board Advisory, Leadership Services a Executive Coaching.
  Viac >>

 • Public Affairs & Government Relations

  Vďaka dobrej reputácii, skúsenostiam a schopnosti rozvíjať strategické vzťahy vo verejnom a v súkromnom sektore dokážeme obhajovať a presadzovať záujmy našich klientov na národnej i európskej úrovni v Bruseli. Fipra je súčasťou vedúcej európskej skupiny spoločností pôsobiacej v oblasti Public Policy a Regulatory Affairs so špeciálnym zameraním na Strategic Government Relations.

  Viac >>

Top správy
Posledná zmena: 10.5.2016

Newsletter – aktuálne vydanie

Ochotne zdieľame vlastné poznanie a skúsenosti a publikujeme články, štúdie a analýzy, ktoré zaujímajú aj širšiu verejnosť. Otvorenosť a komunikácia s médiami sú hodnotami, ktoré vyznávame. Výmenu informácií, praktických skúseností a noviniek z našich spoločností šírime aj prostredníctvom štvrťročníka JeneweinQuarterlyNEWSletter, ktorý okrem výmeny poznatkov v rámci našich spoločností má ambíciu inšpirovať ostatných na využívanie nových príležitostí a dlhodobý úspech. Najnovšie vydanie čítajte tu.

(1/5)


Top udalosti
Posledná zmena: 11.5.2016

Business Leaders Club: Rodinné firmy

Hlavnou témou tohtoročnej májovej konferencie Business Leaders Club, ktorú magazín Forbes na Slovensku ako organizátor pravidelne venuje rodinnému podnikaniu, sa stalo Nástupníctvo v rodinných firmách. Amrop s dlhodobou skúsenosťou v oblasti Family Business poradenstva sa stal partnerom podujatia a Mario Fondati, partner a garant spolupráce s lokálnymi a rodinnými podnikmi v Amrope bol jedným z prednášateľov, ktorých vystúpenia sa stali kostrou odborného programu konferencie.

(1/5)


Sponzoring a partnerstvo